Vad är kognition och NPF
Vad räknas till kognitiva funktioner?

Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information – förmågan att tänka, känna och lära. De skapar ordning och begriplighet i tillvaron.


I länkarna nedan går vi igenom olika kognitiva funktioner. Elever med kognitiva svårigheter kan ha problem med en eller flera av dessa.


"Information hämtad 2018  från laromteknikstod.se"

SPSM skriver på sin hemsida:


Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?

Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör adhd, autism och Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt.


Detta annorlunda fungerande kan påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning. Internationellt kallas dessa svårigheter inte alltid för neuropsykiatriska. De benämns istället som utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.


De olika diagnoserna har flera saker gemensamt: De är beteendediagnoser, det vill säga att de ställs utifrån personens beteende snarare än utifrån medicinsk orsak. De har en delvis biologisk bakgrund. De är osynliga funktionsnedsättningar, och de innebär en annorlunda kognition, alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt. Flera diagnoser kan förekomma samtidigt.Individens behov ska styra stödet


För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs att ett antal kriterier uppfylls. Det finns dock många barn, elever och vuxna som inte uppfyller alla kriterier men som ändå kan ha stora behov av förståelse och anpassningar. Individens behov är det som ska styra. I förskolan och skolan finns många barn och elever utan diagnos som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, liksom det finns barn och elever med diagnos som inte har behov av stöd.


Det som är viktigt är att omgivningen har förståelse för att barn, elever och vuxna kan ha olika kognitiva förutsättningar och att personer även kan uppleva och bearbeta sinnesintryck annorlunda. Detta annorlunda fungerande kan också påverka förutsättningarna att lära.


mer information finns på

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/vad-ar-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/